Модернизация, популяризиране и експлоатация на пещери