Σχετικά με το έργο

Το έργο αφορά την δημιουργία εκστρατειών προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου υλικού και την εκπόνηση σχεδιασμού και ανάπτυξης εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης και μάρκετινγκ επισκέψιμων σπηλαίων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Προσοτσάνης στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves» και ακρωνύμιο «My Caves».

Το συγκεκριμένο έργο διαπιστώνει τον σημαντικό αριθμό σημαντικών φυσικών οικοτόπων και την ύπαρξη διαφόρων τοποθεσιών ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής σημασίας που συναντώνται στη διασυνοριακή περιοχή. Επίσης, τα σπήλαια αποτελούν ένα μοναδικό και ευάλωτο τμήμα της φυσικής και αρχαιολογικής μας κληρονομιάς και ταυτόχρονα αποτελούν τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής. Ταυτόχρονα, παρατηρείται η έλλειψη σχεδιασμού και η εφαρμογή δράσεων που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητά των σπηλαίων και θα προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες.

Έτσι, ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων υψηλής ποιότητας και σύγχρονου εξοπλισμού ώστε να καταστούν οι σπηλιές της διασυνοριακής περιοχής ελκυστικές για τους τουριστικούς προορισμούς. Με αυτό τον τρόπο, το έργο θα καταβάλλει προσπάθειες για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι στάσιμες αναπτυξιακές τάσεις και οι χαμηλές προκλήσεις στον τομέα της τουριστικής ικανότητας που επικρατούν σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή. Το έργο στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων και ενεργειών, ώστε μέσα από την επικοινωνία, την ανταλλαγή γνώσης, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και τις κοινές δράσεις οι δύο χώρες να συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας των σπηλαίων στην διασυνοριακή περιοχή από περισσότερους τουρίστες, αλλά και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με όλες τις πτυχές που αφορούν τη σημασία της διατήρησης των σπηλαίων και τη σημασία τους ως τόπων φυσικής κληρονομιάς και επιστημονικού ενδιαφέροντος στην διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των παρακάτω εταίρων οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο εταιρικής σχέσης (Partnership Agreement):

  • Δήμος Νέας Ζίχνης (Επικεφαλής εταίρος),
  • Επιχείρηση Διαχείρισης Σπήλαιο Αλίστράτης Α.Ε.,
  • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης
  • Τουριστικός Οργανισμός «Karlak» (Tourist Organization “Karlak”) της Βουλγαρίας
  • Τουριστικός Σύλλογος «Rodopeya» (“Rodopeya” Tourist Association) της Βουλγαρίας